Čertovinky

     Ďalšia rozprávka, ktorej predlohu sme našli v zlatom fonde Pavla Dobšinského.

     Podľa jeho rozprávky "Čert slúži" sme zinscenovali rozprávku o statočnom čertíkovi, dobrom sedliakovi a chamtivom pánovi.