Daniel Straka

     Jeden zo zakladajúcich členov nášho divadla, teda prešiel všetkými rozprávkami. Okrem nášho divadla ste ho mohli vidieť v rozprávkovej dedinke Habakuky, v Divadle Jonáša Záborského v Prešove, v Mestskom divadle Actores v Rožňave či v Mestskom divadle v Žiline, kde aktívne spolupracuje s FS Rozsutec. Okrem toho ho môžete poznať z televíznej obrazovky, alebo rôznych show programov pre deti aj dospelých. V Sky rádiu sa autorsky podieľa na výrobe relácie "Budíček z prešovského konzervatória", kde zároveň pôsobí ako spolumoderátor v postave "uja Strakáčika".

   Navyše sa venuje mladým talentom na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Prešove, kde napr. režijne naštudoval divadelnú hru J.G. Tajovského Hriech, pod názvom "Nemý svedok".